Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Zagospodarowaniu działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce”.