Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV Janów – Gwizdów od słupa nr 174 do słupa 197 wraz z odgałęzieniem i stacją transformatorową „Gwizdów 2” w obrębie ewidencyjnym 007-Gwizdów, gmina Modliborzyce na działkach nr ewid. 379, 217/2, 222, 217/1, 210/2, 208, 209, 223, 224/1, 229, 230, 215, 206, 205, 202/2, 202/1, 201, 199, 194, 193, 191, 190, 189, 184, 148, 35, 42, 43, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56/2, 57/2, 58, 17, 2, 3, 1 oraz w obrębie ewidencyjnym 005-Osówek, gmina Potok Wielki na działkach nr ewid. 348/2, 347/1, 344.