Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Zagospodarowaniu działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce”.