Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 611, 919, 610, 609, 608 i 607 położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce".