Burmistrz Modliborzyc informuje, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego z drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza, gmina Modliborzyce”.