Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53 00-874 Warszawa, Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin, na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów wód opadowych, rowów drogowych, przepustów, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych oraz prowadzenie światłowodu w rurze osłonowej przez wody powierzchniowe rzeki Sanny oraz rzeki Łukawicy.