Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, na odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi w zakresie zadania: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin-Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł Sokołów Małopolski Północ..."