Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza, gmina Modliborzyce”.