Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie obiektu do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz płyty postojowej dla śmieciarek w miejscowości Kolonia Zamek, gmina Modliborzyce” na działce nr ewid. 6 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek.