Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN Janów – Blinów odgałęzienie Wolica Pierwsza, oraz słupowej stacji transformatorowej Wolica Pierwsza wraz z nawiązaniami do linii nN” na terenie działek nr ewid. 69/3, 975/1, 1068, 1067, 1066, 1032, 1006, 1007, 629, 628, 627, 626/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.