Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 618, 919, 968, 967, 966, 965, 964, 963/1, 962/1, 961, 960, 959, 958, 957/2, 956, 953/2 i 611 obręb 0001 Modliborzyce, położonych w miejscowości Modliborzyce przy ul Sadowej”.