Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 618, 919, 968, 967, 966, 965, 964, 963/1, 962/1, 961, 960, 959, 958, 957/2, 956, 954, 953/2, 611, położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce.