Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV Janów – Blinów, odgałęzienie Wolica 1 oraz słupowej stacji transformatorowej Wolica 1 wraz z nawiązaniami do linii nN” na działkach nr ewid. 69/3, 975/1, 1068, 1067, 1066, 1032, 1006, 1007, 629, 628, 627, 626/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.