Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika węzeł "Sokołów Młp. Północ", Część 2: odcinek obwodnica Janowa Lubelskiego (węzeł "Kopce" obecnie "Janów Lubelski Północ" węzeł Jonaki" obecnie "Janów Lubelski Południe" z węzłami.