Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej ś/c z rur PE100 RC SDR11 dn40 na terenie działek nr ewid. 1509/9 i 1510/5 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.