Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydaniu w dniu 25 luty 2019 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie".