Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji nr 76/19 z dnia 15 lipca 2019 r., znak: IF-I.7840.2.17.2019.DS zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Modliborzyce, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – przejścia poprzeczne 2 szt. – w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 857, działka nr ewidencyjny 184 obręb 14 – Słupie, w Słupiu, gm. Modliborzyce.