Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”; Część 2: odcinek realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lubelski Północ” – węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” z węzłami), długości ok. 7 km.