Zawiadomienie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu STARBAG Sp. Z.o.o na pobór wody powierzchniowej z rzeki Łukawica na działce nr ewid. 1227 obręb Stojeszyn Drugi