Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków dla poboru wody powierzchniowej z rzeki Sanny na działce nr ewid. 1304 obręb Stojeszyn Pierwszy, gmina Modliborzyce.