Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Przebudowie linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Janów – Budzyń odcinek od słupa nr 104 do słupa nr 144 na terenie działek 71/2, 70/2, 64, 63/2, 62, 38, 43, 39, 43, 37, 16/3, 7/3, 10 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Druga i na terenie działek nr ewid. 314, 317, 375, 84, 143, 141, 139, 137/2, 137/1, 135, 133, 132/1, 18, 19, 20, 21 położonych w obrębie ewidencyjnym Michałówka, gmina Modliborzyce”.