Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt przebudowy linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Janów – Budzyń odcinek od słupa nr 104 do słupa nr 144” na działkach nr ewid.71/2, 70/2, 64, 63/2, 63/1, 62, 38, 39, 43, 37, 11, 16/3, 7/3, 10, położonych w obrębie ewidencyjnym 22 Wolica Druga oraz na działkach nr ewid.314, 317, 311, 275, 375, 145, 144, 143, 141, 139, 137/2, 137/1, 135, 134, 133, 132/1, 84, 18, 19, 20, 21, położonych w obrębie ewidencyjnym 11 Michałówka, gmina Modliborzyce, powiat janowski.