Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej w Modliborzycach na odcinku A-B, komory wodomierzowej, oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku stacji paliw Nr: 4230 w Modliborzycach” na działkach nr ewid. 1607, 1608, 1609/2 i 1611/7, położonych w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego, gmina Modliborzyce.