Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości 62 m n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_MODLIBORZ_WIERZCHOWISKA/85046” na terenie działki nr ewid. 1894 położonej w miejsc. Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.