Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY Jan4445A” na działce nr ewid. 646, położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Drugie, miejsc. Wierzchowiska Drugie, gmina Modliborzyce.