Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: dokonaniu zmiany za zgodą stron decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INW.6733.5.2020 z dnia 6 listopada 2020 r., wydanej przez Burmistrza Modliborzyc na wniosek EMITEL S.A. 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1 w imieniu której wystąpił Pełnomocnik Pan Krystian Wzientek, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Wesoła 6, dla inwestycji:  „Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_MODLIBORZ_WIERZCHOWISKA/85046 na działce nr ewid.1894, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce, powiat janowski”.