Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr JAN4445A na działce nr ewid. 646, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Wierzchowiska Drugie, gmina Modliborzyce, powiat janowski.