Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim Agnieszka Latawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2021r.  o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 94, w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomosci stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym:150/3 o powierzchni 0,1410 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym), należącej do dłużnika Piotr Siembida, położonej: 23-310 gmina Modliborzyce, Felinów, dla której Śąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1J/00061722/5.