Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 198, 184, i 32 w miejscowości Słupie"

 Obwieszczenie.pdf