Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na terenie działek nr ewid. 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629, i 1630 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf