Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ? Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach? na działkach nr ewid. 1957, 377/2, 376, 196, 377/4, 378/1, 369, 392/1, 400/9, 392/2 i 393 położonych w obrębie ewidencyjnym 12 - Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf