Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na: ?Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach?

obwieszczenie.pdf