Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowa drogi gminnej nr ewid. 486 - ul. Polnej w Modliborzycach, budowa chodnika dla pieszych oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

obwieszczenie.pdf