Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach"

obwieszczenie.pdf