Burmistrz Modliborzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Modliborzyc z dnia 13 października 2016 r., znak: INW.6733.6.2016 w sprawie zmiany przebiegu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce na terenie tych samych działek, na których projektowana jest przedmiotowa droga, w związku z czym zmiana dotyczy wyłącznie zmiany załącznika graficznego do decyzji, na którym pokazany został zmieniony, nowy przebieg projektowanej drogi gminnej, na którym uwzględnione zostały graficznie wnioskowane niewielkie zmiany w postaci przesunięcia pasa drogowego.