Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowie drogi gminnej nr ewid. 486 ..."

obwieszczenie.pdf