Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowa słupowej stacji transformatorowej krótkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10 oznaczonej jako ?WIERZCHOWISKA 3? na działce o nr ewidencyjnym 2992/8

. . .

obwieszczenie.pdf