Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na działkach nr ewid. 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629 i 1630 położonych w miejscowości Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf