Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

projektowanej słupowej stacji transformatorowej krótkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10

obwieszczenie.pdf