Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Linia oświetlenia drogowego podwieszenia na istniejącej linii niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 109/3, 108/1, 108/3, 108/4 i 107/6 położone w miejscowości Kolonia Zamek, gmina Modliborzyce"

obwieszczenie.pdf