Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

     -"przebudowa drogi gminnej nr ewid. 486 - ul. Polnej w Modliborzycach, budowa chodnika dla pieszych oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ewid. 486, 487, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 501, 503, 508, 510, 512, 515, 517, 485, 482, 481/1, 481/2, 480, 479, 478, 477, 476/1, 467/2, 475, 474, 473/2, 473/1, 449 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf