Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

    - budowa słupowej stacji transformatorowej krótkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10, oznaczonej jako ,,WIERZCHOWISKA 3? na działce o nr ewidencyjnym 2992/8.

obwieszczenie.pdf