Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- projektowanej słupowej stacji transformatorowej któtkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10 oznaczonej jako "Wierzchowiska I" na działce o numerze ewidencyjnym 1640, obręb Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf