Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 

- zainstalowaniu "Linii oświetlenia drogowego podwieszonej na istniejącej linii niskiego napięcia" na działkach nr ewid. 109/3, 108/1, 108/3, 108/4, 107/6, położonych w miejscowości Kolonia Zamek.

obwieszczenie.pdf