Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na działkach nr ewid. 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629, 1630 położonych w obrębie ewidencyjnym Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf