Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego plegającej na: "budowie przepustu w ciągu drogi powiatowej 2802L Zarajec - Potok Wielki w miejscowości Zarajec, gmina Modliborzyce".

obwieszczenie.pdf