Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ?Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 1598/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Modliborzycach?

obwieszczenie.pdf