Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Burmistrz Modliborzyc zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 13.04.2022 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa
sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin w imieniu której wystąpił pełnomocnik – Pan Robert Wdowiak, zam. ul. Motylowa 31, 20-826 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 z rur PE100 RC SDR11, typ 2, dwuwarstwowej, na działkach nr ewid. 579, 578, 530, 528, 526, 525, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce”.