Obwieszczenie burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowa linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej "WIERZCHOWISKA 6 - ZHP" w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze w przęśle: słup nr 1- słup nr 5 na działkach nr ewid. 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce."

obwieszczenie.pdf