Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowa kanalizacji deszczowej w Modliborzycach ...

obwieszczenie.pdf